Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:

De algemene Vervoerscondities (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.
Het verdrag betreffende te overeenkomst tot internationaal vervoer over de weg (CMR) De Physical Distribution Voorwaarden 2000, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, tenzij anders overeengekomen.
De Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 1 oktober 1993, aktenummer 238.

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden.