Brant Visser streeft een hoge kwaliteitsnorm na!

Brant Visser streeft een hoge kwaliteitsnorm na!

Certificering

Brant Visser streeft een hoge kwaliteitsnorm na. Dit is vastgelegd de ISO 9001:2008-norm. Hiermee wordt aangetoond dat Brant Visser in staat is om op consistente wijze producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast werkt Brant Visser volgens de normen van de SQAS (Safety and Quality Assessment Systems). Dit beoordelingssysteem dat zeer hoge eisen stelt aan organisatie, kwaliteit, veiligheid en milieu en is bedoeld om opdrachtgevers te informeren over hoe het gesteld is met deze onderwerpen. Door een gespecialiseerde auditor wordt een rapport opgesteld waarna de eindbeoordeling voor ieder lid van de CEFIC (European Chemical Industry Counsil) zichtbaar is.

Ook op het gebied van voedselveiligheid liggen de normen hoog. Dit komt tot uiting in de certificering conform de British Retail Consortium (BRC) Storage & Distribution-norm. Deze norm beschrijft de hygiëne- en voedselveiligheidseisen waaraan bedrijven, die direct leveren aan de retailsector, moeten voldoen. De BRC-norm, tezamen met een tweede norm, de International Food Standard (IFS), is door de grote Europese food-retailers erkend en geaccepteerd en kan gezien worden als een toegevoegde waarde voor opdrachtgevers in de food-sector. Brant Visser is bovendien Skal-gecertificeerd. Dit geeft het bedrijf het recht om biologische grondstoffen, halffabrikaten of eindproducten te transporteren en op te slaan conform de eisen van de toezichthouder Stichting Skal. De klant heeft hiermee de garantie dat producten, voortkomend uit biologische productie, niet vermengd wordt met andere producten.

Hieronder kunt u de certificaten inzien door op onderstaande corresponderende icoon te drukken.