Grootvolume combinatie tot 15,6 laadmeter !

Grootvolume combinatie tot 15,6 laadmeter !

Van oudsher is grootvolumevervoer één van de specialiteiten van Brant Visser. Hiermee is op de langere afstand in veel gevallen een aanzienlijke kostenbesparing te realiseren. De inzet van een grootvolumevrachtwagen levert een extra vervoerscapaciteit op van 15 tot 20% ten opzichte van een conventionele oplegger. Hierdoor kunt u, binnen de wettelijke bepalingen en tegen lagere kosten per pallet, m3 of laadmeter, een maximum hoeveelheid aan goederen laten vervoeren. Naast een besparing in transportkosten is grootvolumevervoer ook interessant met het oog op de geldende kilometerheffingen binnen Europa. De Duitse Maut-heffing bijvoorbeeld wordt niet berekend over de extra capaciteit van de volumewagens. Ook hier geldt dus: lagere heffingskosten per eenheid en maximale vervoerscapaciteit.

De grote binnenwerkse hoogte maakt het bovendien mogelijk om ook hoge goederen of pallets (tot 2,95 meter) te vervoeren.

Specificaties van onze standaard volumecombinaties:
• inhoud in m3: 115
• capaciteit in blokpallets 100 x 120 cm: 30
• capaciteit in europallets 80 x 120 cm: 39