Orderpicking

Orderpicking

Onze opdrachtgevers stellen hoge eisen aan het orderverzamelproces. Enerzijds dient dit een efficiënt proces te zijn en anderzijds wenst de klant van onze klant zijn order precies zo te ontvangen zoals besteld en verwacht. Wij realiseren ons dit en hebben de kennis en de systemen om dit proces af te stemmen op uw product, assortiment, artikelnummers en doorloopsnelheden.