Voorraadbeheer volgens HACCP-normen & klimaatbeheersing

Voorraadbeheer volgens HACCP-normen & klimaatbeheersing

Voorraadbeheer en –inzicht (value added logistics)

Er is de laatste jaren is er flink geïnvesteerd in de bouw en uitbreiding van een nieuw hoogbouwmagazijn. Het magazijn heeft een vloeroppervlakte van 15.000 m2 en een opslagcapaciteit van 24.000 pallets. Zowel food als non-foodproducten mogen hier opgeslagen worden. Het magazijn voldoet aan alle eisen met betrekking tot hygiëne (HACCP-normen), klimaatbeheersing, brandveiligheid en diefstalpreventie. In het magazijn vinden ook werkzaamheden plaats zoals orderpicking, op- en overslag, verpakken en ompakken, assemblage, labelen, kwaliteitscontroles, palletisering alsmede het stuffen en strippen van zeecontainers.
Een bijkomend voordeel bij extern voorraadbeheer is dat de klant geen investeringen hoeft te doen in magazijnfaciliteiten en personeel: de kosten gedragen zich variabel: er wordt afgerekend wat werkelijk wordt afgenomen.